Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2018

23:17

Są ludzie przy, których wszystkie zegarki chodzą nam zbyt szybko a każda noc jest za krótka na sen. 

— Tomek Tomczyk
23:13
Jeśli ktoś mówi, że ma dystans do wszystkiego, to znaczy, że bardzo cierpi.
— Mrożek
Sponsored post
05:36
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschgeKameeel

October 26 2018

21:14
więc to był jeden dzień
z tych najcenniejszych dni
które nigdy nie wracają
— Tadeusz Różewicz - "Moje usta"
21:13
21:07
2867 ddb8

The Edge of Love (2008)

Reposted fromtwice twice viadancingwithaghost dancingwithaghost
21:06
Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
21:05
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain viadancingwithaghost dancingwithaghost
21:02
21:01
0478 3510 500

October 05 2018

17:19
17:18
6632 50f7
Reposted fromoll oll viadancingwithaghost dancingwithaghost
17:18
Nie sposób odwołać przykrych słów, choćby się ich potem żałowało.
— Alan Alexander Milne
16:50
To nieprawda, że najlepiej pamięta się pierwszy pocałunek. Najlepiej pamięta się ten z człowiekiem, którego najbardziej się kochało.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromxalchemic xalchemic viatobecontinued tobecontinued
16:50
16:49
6466 2c0d
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
16:46
7252 42d6 500
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viasmutnazupa smutnazupa
16:46
5805 9657
16:45
2945 c0e4 500
Reposted fromowca owca viadancingwithaghost dancingwithaghost
16:42
16:42
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...