Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

23:35
2184 dbf0
23:26
1542 554a 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaLusia Lusia
23:25
A może mała lepiej bądźmy zdystansowani? Bo kiedy jesteś sama nikt nie może cie zranić.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

November 12 2017

23:03
Zrozumiała, że nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz.
— Arturo Pérez-Reverte - Królowa Południa
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viastopme stopme
22:41
2094 6d57 500
Reposted fromdivi divi viarock-sex-love rock-sex-love
22:41
A gdybyś zatęsknił - nie stchórz i napisz.
Reposted fromthesmajl thesmajl viarock-sex-love rock-sex-love

May 04 2017

15:53
I jakby nam było mało
rzeczywistych klęsk i cierpień
- dobijemy się słowami.
— W. Szymborska "Buffo"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaawakened awakened

April 19 2017

13:54
13:39
daj znak
jak już dojdziesz do siebie
masz czas
ja potrafię tu siedzieć
i nie czekać
lecz żyć
śpiewać
i śnić
Reposted fromzenibyja zenibyja
13:39
13:37
4334 541d
Reposted frommisiapa misiapa viajointskurwysyn jointskurwysyn
13:34
13:34
4335 b451
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viayeahlow yeahlow
13:34
7579 69ea 500
Reposted fromundertow undertow viayeahlow yeahlow
13:32
8591 464e
Reposted fromwiecejnic wiecejnic vianezavisan nezavisan
13:32
Człowiek napotkawszy przeszkodę, której nie może zniszczyć- zaczyna niszczyć samego siebie.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromwhyalwaysme whyalwaysme vianezavisan nezavisan
13:31
6331 5778 500
Reposted fromdeviate deviate viadefinicjamilosci definicjamilosci
13:31

March 18 2017

18:05
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. Ale to nic. Zrozumiałam, że to nie wiosna ma coś zmienić. To ja sama powinnam.
— Charlotte Nieszyn Jasińska

July 02 2015

20:25
3701 4a68
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianivea nivea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl