Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 02 2018

13:47
Nie chce Cię potrzebować, bo nie mogę Cię mieć
— I don't know
Reposted fromAngiie Angiie vianiskowo niskowo
13:47

"Nowy rok grzebie stare marzenia, nadzieje i aspiracje, a powołuje do życia nowe."

— Vikas Swarup / Siedem prób
Reposted fromesperantoo esperantoo vianiskowo niskowo

December 18 2017

22:31
Czasem warto wyłączyć i myślenie i światło. I rachunek mniejszy i człowiek odpocznie.
— przeczytane.
Reposted fromcorvax corvax viakotfica kotfica
18:24
Nie powiem jak mi Ciebie brak, 
Bo nie ma takich słów.
— Video "Papieros"

November 22 2017

21:45
5306 59be 500
Reposted frommoai moai vianiskowo niskowo

November 21 2017

13:49
13:49
13:48
Nie miałem pretensji do nikogo, poza samym sobą. Byłem przyzwyczajony, bo odkąd żyję, mam do siebie mnóstwo pretensji.
— Jakub Żulczyk “Wzgórze psów”
(via polskie-zdania)
13:45

Potrzebuję być doceniana, nawet za błahostki, bo przez większość czasu myślę, że jestem nic nie warta.

Reposted fromextract extract vianiskowo niskowo
13:45
Znajdź kogoś z kim możesz się śmiać ze wszystkiego, a reszta się jakoś ułoży. 
13:44
Lgnę do ludzi i im nie otwieram. Nieraz otwieram i żałuję.
— M. Białoszewski
Reposted frompanizwasem panizwasem vianiskowo niskowo
13:44
1996 73d5 500
Reposted fromwentyl wentyl vianiskowo niskowo
13:43
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vianiskowo niskowo
13:42

November 20 2017

23:35
2184 dbf0
23:26
1542 554a 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaLusia Lusia
23:25
A może mała lepiej bądźmy zdystansowani? Bo kiedy jesteś sama nikt nie może cie zranić.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

November 12 2017

23:03
Zrozumiała, że nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz.
— Arturo Pérez-Reverte - Królowa Południa
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viastopme stopme
22:41
2094 6d57 500
Reposted fromdivi divi viarock-sex-love rock-sex-love
22:41
A gdybyś zatęsknił - nie stchórz i napisz.
Reposted fromthesmajl thesmajl viarock-sex-love rock-sex-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl