Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

20:25
1462 6f87 500
Reposted fromtoft toft vianivea nivea

June 24 2015

16:16
16:12
Mamy zdrowo popieprzone priorytety i nie dbamy o rzeczy, które są blisko. Wierzymy w złudzenie, że będziemy je mieć zawsze
— Volantification
16:11
Niewielu jest ludzi, z którymi chcemy przebywać i z którymi jest nam dobrze przez większość czasu. Jeśli uda Ci się kogoś takiego znaleźć, pamiętaj: walcz o niego.

June 22 2015

19:33
3547 2482 500
Reposted fromdotkneszeptem dotkneszeptem vianiskowo niskowo
15:06
3772 98d3
Reposted fromLittleJack LittleJack viaToshi Toshi

June 18 2015

08:37
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko

June 15 2015

10:19
zrozum to wreszcie, dziewczyno, jesteście tylko znajomymi, prawie nic nieznaczącymi dla siebie ludźmi...
— On znaczy dla mnie więcej niż wszyscy inni
09:55
Nie zabij jej
tej dziewczynki co w tobie jest,
tej, co wierzy ze w ludziach są jeszcze dobro i sens.
— DZIEWCZYNKA
09:54

   

Czasem mam ochotę sama sobie przypierdolić.
     

— na przykład teraz.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viakotfica kotfica

June 14 2015

15:07
3417 5c13
Reposted fromScofield Scofield viamononok mononok
15:07
Porysował czas ramiona
— tak bardzo boli
Reposted frommononok mononok
13:57
10:50
Andrzej Kotański "Wiersze o moim psychiatrze"
10:49
10:49
10:48
10:47
7094 5476 500
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu vianiskowo niskowo
10:47
1631 74ad 500
Reposted fromwhatelseisthere whatelseisthere vianiskowo niskowo
10:05
1898 1cb7 500
Reposted fromMilcatopy Milcatopy vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl