Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2018

20:53
Za długi był nasz uścisk. Dokochaliśmy się do kości.
— Anna Świrszczyńska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
20:14
5763 68c4 500
Reposted fromwentyl wentyl viadancingwithaghost dancingwithaghost
20:13
8788 f0c3
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee vianiskowo niskowo
20:13
6055 f362
Reposted fromcrosslab crosslab vianiskowo niskowo
20:12
3626 b0f1
Reposted fromsoay soay viadancingwithaghost dancingwithaghost
20:10
To, jak traktują Cię inni - to ich karma. Sposób, w jaki reagujesz - to Twoja karma.
— Wayne Dyer
Reposted fromkrn krn viadancingwithaghost dancingwithaghost

May 22 2018

22:45
8423 3f0c 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viatobecontinued tobecontinued
22:44

Ten, kto walczy z potworami, niechaj baczy, by sam nie stał się potworem. Gdy długo spoglądasz w otchłań, otchłań patrzy też na ciebie. 

— Friedrich Nietzsche - Poza dobrem i złem
22:44
"Wcale nie jest łatwo spokojnie kochać, ufać bez wątpliwości, bez cynizmu żywić nadzieję, postępować odważnie, podejmować trudne zadania z niewyczerpanymi siłami".
— Susan Sontag
Reposted frommerkaba merkaba viazwariowalam zwariowalam
22:43
2471 7fb4
Reposted fromSkydelan Skydelan viazwariowalam zwariowalam
22:41
3944 2f51 500
Reposted fromSkydelan Skydelan vianezavisan nezavisan

April 15 2018

21:09
0668 bc49 500
Reposted fromGIFer GIFer viadefinicjamilosci definicjamilosci

April 11 2018

12:03
Zbyt często nie sięgamy po to, czego chcemy, tylko bierzemy to, co jest. Rozkładamy ręce i mówimy „tak wyszło”. Nie walczymy o lepszą pracę, nie naprawiamy związków – siadamy na dupie i narzekamy. Boimy się ryzyka, zmian, boimy się żyć, szukamy wiecznych wymówek. Czasem dobrze się wypierdolić, żeby potem wstać i być silniejszym. Zacząć żyć po swojemu...
— B. (z listów do Czarnego na pokolenieikea.com)

March 03 2018

23:26
Zaczęło się dziać coś dziwnego. Zaczęła się mała epoka lodowcowa, małe, ogólne, silne, permanentne zobojętnienie na linii "związek" - Ty i ja. Nie wiem, co się dzieje i czy właściwie nie przywołałam czegoś do siebie. Do tego związku. Do Ciebie. I dlaczego nie mówię "do nas".
— -
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty

January 23 2018

15:03
4284 1b69
Reposted frompunisher punisher vianiskowo niskowo

January 22 2018

21:52
3202 73e7
Reposted fromoutoflove outoflove viamoai moai

January 17 2018

18:05

Człowiek będzie zaciekle bronił błędów, które pokochał.

18:04
9302 14d5 500
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu vianiskowo niskowo
16:53
2109 fb42 500
16:07
Reposted frombluuu bluuu vianosiemka nosiemka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl