Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

18:05

Człowiek będzie zaciekle bronił błędów, które pokochał.

18:04
9302 14d5 500
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu vianiskowo niskowo
16:53
2109 fb42 500
16:07
Reposted frombluuu bluuu vianosiemka nosiemka
16:01
Jeśli patrzysz na mężczyznę i wiesz, że mógłby być ojcem twoich dzieci, to jest to ten właściwy mężczyzna, ale jeśli się wahasz, boisz i nie masz zaufania, lepiej go sobie daruj.

January 16 2018

22:17
8729 0f0c 500
Miałem zły dzień. Tydzień. Miesiąc. Rok. Życie. Cholera jasna.
-
Charles Bukowski (Szmira)
22:16
Najgorsza jest niewiedza, bo ona budzi wyobraźnię, i to zawsze w złym kierunku, bardzo często zupełnie błędnym.
— Krystyna Siesicka
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vianiskowo niskowo
22:16
PAMIĘTAJ, ŻE ZAWSZE JEST CIĘŻKO, ZANIM ZACZNIE BYĆ PIĘKNIE.
— raspberryyy.soup.
Reposted fromraspberryyy raspberryyy viaToshi Toshi
21:56
Stoję teraz w jakimś chujowym punkcie swojego życia, w którym wszystko wydaje się czarne.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
21:56
Zapraszamy na chaos twoich spraw. Zapraszamy na drogi które znasz.
— Coma
Reposted fromnezavisan nezavisan vianiskowo niskowo
21:56
Najważniejszym krokiem na drodze ku koncentracji to nauczyć się być samemu, nie czytając, nie słuchając radia, nie paląc ani nie pijąc. Umieć się skoncentrować znaczy umieć być sam z sobą - a to jest właśnie warunkiem zdolności kochania. Jeżeli jestem przywiązany do drugiego człowieka, ponieważ nie potrafię stać na własnych nogach, on lub ona mogą być moim ratunkiem w życiu, ale tego rodzaju związek nie jest miłością. Brzmi to jak paradoks, ale umiejętność przebywania samemu jest warunkiem zdolności kochania. Każdy, kto spróbuje być sam z sobą, przekona się, jakie to trudne. Będzie niespokojny, podekscytowany albo nawet dozna poważnego lęku.
— " O sztuce miłości", Erich Fromm
Reposted fromciarka ciarka vianiskowo niskowo
21:55
Na jego miejscu nigdy nie wypuściłbym z rąk kobiety, która patrzy na mnie z taką pasją. Gdyby któraś tak na mnie spojrzała, odciąłbym jej nogi, by nie mogła już ode mnie uciec i kazałbym jej przysiąc, że wyrwie mi serce, jeśli kiedykolwiek zapałam uczuciem do innej.
— "Alicja w Krainie Serc"
Reposted fromiwell iwell viapassionative passionative

January 05 2018

23:12
szklane domy tłuką się o twarde serca
— Quebonafide - Ciernie
22:26
5701 75a6 500
via żurnalista.pl
Reposted fromnutt nutt viajointskurwysyn jointskurwysyn
22:26
5615 ed0a 500
Reposted fromGIFer GIFer viajointskurwysyn jointskurwysyn
22:25
4990 9185
Reposted fromcalifornia-love california-love viakotfica kotfica
22:24
22:20

January 02 2018

13:47
Nie chce Cię potrzebować, bo nie mogę Cię mieć
— I don't know
Reposted fromAngiie Angiie vianiskowo niskowo
13:47

"Nowy rok grzebie stare marzenia, nadzieje i aspiracje, a powołuje do życia nowe."

— Vikas Swarup / Siedem prób
Reposted fromesperantoo esperantoo vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl