Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2017

15:53
I jakby nam było mało
rzeczywistych klęsk i cierpień
- dobijemy się słowami.
— W. Szymborska "Buffo"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaawakened awakened

April 19 2017

13:54
13:39
daj znak
jak już dojdziesz do siebie
masz czas
ja potrafię tu siedzieć
i nie czekać
lecz żyć
śpiewać
i śnić
Reposted fromzenibyja zenibyja
13:39
13:37
4334 541d
Reposted frommisiapa misiapa viajointskurwysyn jointskurwysyn
13:34
13:34
4335 b451
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viayeahlow yeahlow
13:34
7579 69ea 500
Reposted fromundertow undertow viayeahlow yeahlow
13:32
8591 464e
Reposted fromodejdz odejdz vianezavisan nezavisan
13:32
Człowiek napotkawszy przeszkodę, której nie może zniszczyć- zaczyna niszczyć samego siebie.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromwhyalwaysme whyalwaysme vianezavisan nezavisan
13:31
6331 5778 500
Reposted fromdeviate deviate viadefinicjamilosci definicjamilosci
13:31

March 18 2017

18:05
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. Ale to nic. Zrozumiałam, że to nie wiosna ma coś zmienić. To ja sama powinnam.
— Charlotte Nieszyn Jasińska

July 02 2015

20:25
3701 4a68
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianivea nivea

July 01 2015

18:01
17:50
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
17:48
1964 be9e 500
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viatworcze tworcze
17:46
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
Reposted fromsablemarguerite sablemarguerite viatworcze tworcze

June 29 2015

22:19
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
21:05
Życie stałoby się piękne, gdyby ludzie zajęli się wyłącznie sobą i dbali wyłącznie o swoje sprawy.
— Za progiem grobu, Andrzej Ziemiański
Reposted frompatronus patronus viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl